فوتسال والیبال هندبال شنا پینگ پنگ شطرنج تیر اندازی دومیدانی فوتبال دستی طناب کشی PES دومینو دارت جنگا پرتاب وزنه
تیم های برتر مسابقه فوتسال :

رتبه اول : تیم « علی اصغر ، مدیر روستا » - بصائر 1 ( اعضای تیم : امین ذوالفقاری ، علی افشار ، محمد افشار ، مهدی حیدری ، علی دارستانی )

رتبه دوم : تیم « شهید مطهری » - بصائر 5 ( اعضای تیم : امیرحسین نظامی نژاد ، مهدی حق وردی ، امیر مهدی ارشادی نیا ، مهرشاد معرفت ، علی اکبر برخدایی ، محمد جواد شیر افکن )

رتبه سوم : « تیم سالار » - بصائر 3 ( اعضای تیم : علی محمودی ، امیر امجدیان ، علی عموزاده ، مسلم اصغری خواه ، امیر محمد حیدری - رضا ملایری )

جدول مسابقات - مرحله اول

جدول مسابقات - مرحله دوم

شرکت کنندگان :

محمد حسین شهرابی

محمد حسام بیگلری

آرمان طبسی

نیما احمد دوست

محمد جواد باغانی

مهدی عزیز خانی

علی دلال شریفی

امیر رستگار

محمد مهدی هاشمیان

مرتضی حزب اللهی

محمد سبزعلیان

مسعود حمزوی

میعاد غضنفری

محمد استیری

عرفان زرقی

محمد رضا داستانی

تفرشی

محمد مهدی آقایی

علی محمودی

امیر امجدیان

علی عموزاده

مسلم اصغری خواه

امیر محمد حیدری

محمد حسین ملایری

علی نیک محمدی

علی شاهانی

میلاد صادقی نژاد

سینا صادقی نژاد

مهدی حمزوی

جواد عزیزی

علی میرزاخانی

محسن فراهانی

پیمان جعفری

رضا خسرو آبادی

سید کسری حسینی

محمد صالح کاظمی

عرفان افشار زاده

علی حاج سلیمی

علیرضا عرب حلوایی

محمد رضا کلاته

سعید اسلامی

دانیال کاظمی

علی نوایی

میلاد انیسی


امیر حسین فرخ نظر

محمد حسین هادیان

جلال صادقی

حسین بحیرایی

علیرضا عصاری

علی دارستانی

سید فرید فاضلی

امیر حسن تورنه

ایمان محمد علی

جواد عبدالله زاده

محمد حسن ایروانی

علی قمی زاده

علی بیطرفان

حسین کیایی

محمد جواد مشکانی

سینا زند

محمد مهدی جعفری

مجتبی صدیقیان

محسن ملکیان

ایمان برازنده

میثم یزدانی

امیر محمد رحمتی

حسین ابراهیمی

امیر حسین نظامی نژاد

مهدی حق وردی

امیر مهدی ارشادی نیا

علی اکبر بر خدایی

محمد جواد شیر افکن

جدول مسابقات - مرحله اول

جدول مسابقات - مرحله دوم
شرکت کنندگان :
به زودی
تیم های برتر مسابقه هندبال :

رتبه اول : تیم « شهید احمدی روشن » - بصائر 1 ( اعضای تیم :علی دارستانی ، علیرضا عصاری ، ایمان محمدعلی ، امیرحسن تورنه ، فرید فاضلی )

رتبه دوم : تیم « ستارگان » - بصائر 2 ( اعضای تیم : میلاد صادقی نژاد ، علی شاهانی ، علی نیک محمدی ، سینا صادقی نژاد ، مهدی حمزوی ، جواد عزیزی ، علی میرزاخانی )

رتبه سوم : تیم « پیشروان » - بصائر 3 ( اعضای تیم : مسلم اصغری خواه ، علی عموزاده ، محمد حسین هادیان ، محمد حسین ملایری ، محسن گندمی ، میلاد انیسی )

جدول مسابقات - مرحله اول

جدول مسابقات - مرحله دوم
شرکت کنندگان :
به زودی
شرکت کنندگان :
1    ایمان    محمد علی
2    علی    دارستانی
3    سینا    زند
4    محمد حسن    ایروانی
5    علی    صفت جو
6    امرحسین    احمدی
7    محمد امین    همیشه بهار
8    رامتین    ذاکری
9    محمد حسین    ملایری
10    مجتبی    مصلح توانا
11    سیدسبحان    فاطمی
12    علیرضا    باجلبند
13    علی    عموزاده
14    علیرضا    ریوندی
15    علی    حاجی سلیمی
16    محمد رضا    سهیلی
17    علی اصغر    احدی
18    محمد مهدی    رازقی
19    نیما    پورحقیقی
20    میعاد    غضنفری
21    حسین    ابراهیمی
22    مهرشاد    معرفت
23    علی    مومن زاده
24    محمد علی    غفوری
25    علیرضا    عصاری
26    علی    شاهانی
27    محمد جواد    عزیزی
28    حسین    کیایی
29    علی    میرزاخانی
30    محمد علی    پازوکی
31    امیر حسین    جعفرآبادی
32    عباس    مشایخی
33    عرفان    هاشمی
34    محمد جواد    امراللهی
35    مهدی    عزیز خانی
36    محمد جواد    باغانی
37    عباس    ایارپور
38    مهدی    سعیدی

نفرات برتر :

جدول مسابقات
شرکت کنندگان :
1    علی    صفتجو
2    محمد امین    همیشه بهار
3    ایمان    برازنده
4    مجتبی    مصلح توانا
5    امیر محمد    رحمتی
6    جلال    صادقی
7    علیرضا    باجلبند
8    علی    عموزاده
9    علی    دلال شریفی
10    علیرضا    ریوندی
11    علی    سلیمی
12    محمدرضا    کلاته
13    مهدی    ادیب
14    سپهر    ابراهیمی
15    مرتضی    حزب اللهی
16    علی اکبر    برخدایی
17    محمد    نعیمی فر
18    محمد مهدی    رازقی
19    مهران    گنجی
20    عرفان    زرقی
21    محمد    آقایی
22    سید محمد مهدی    حسینی
23    مهرشاد    معرفت
24    محمد علی    غفوری
25    علیرضا    عصاری
26    ایمان     محمد علی
27    علی     دارستانی
28    سید محمد مهدی    جعفری
29    علی    شاهانی
30    محمد جواد    عزیزی
31    حسین     کیایی
32    محمد حسن    ایروانی
33    میلاد     انیسی
34    سید محمد حسین    طباطبایی
35    سید محمد مهدی    طباطبایی
36    سینا    ابراهیمی
37    پیمان    جعفری
38    سید سهیل     هاشمی
39    محمد جواد     امراللهی
40    محمد     جهانی
41    امیرعلی    طبرزدی
42    محمد جواد     باغانی
43    علیرضا     مختار
44    مهدی    سعیدی

نفرات برتر :

جدول مسابقات
شرکت کنندگان :
1    علیرضا     عصاری
2    محمد سجاد    شهرابی
3    سینا    صادقی نزاد
4    حسین    دورودی
5    امیر محمد    رحمتی
6    جلال    صادقی
7    عادل    سعیدی
8    علیرضا    با جلبند
9    مسلم    اصغری خواه
10    امیر محمد    حیدری
11    حمیدرضا    رضایی
12    محمد رضا    قریب
13    علی اصغر    احدی
14    مرتضی    حزب اللهی
15    سید محمد مهدی    طباطبایی
16    سید محمد حسین    طباطبایی
17    امیرحسین    جعفرآبادی
18    امیرحسین    اکرم الدین
19    پوریا     صالحی
20    میثم     یزدانی
21    محمد جواد    باغانی
22    علیرضا    مختار
23    مهدی    سعیدی
24    متین    حسین آبادی
25    محمد حسن     ایروانی
26    ایمان    برازنده
27    محمد حسین    ملایری
28    مهدی    ادیب
29    سید عرفان     دریاباری
30    مهدی    طالبی

نفرات برتر :

شرکت کنندگان :
1    میلاد    صادقی نژاد
2    محمد سجاد    شهرابی
3    امیر حسین    احمدی
4    محمد امین    همیشه بهار
5    رامتین    ذاکری
6    محمد حسین    ملایری
7    مجتبی    مصلح توانا
8    سید سبحان    فاطمی
9    جلال    صادقی
10    علیرضا    ریوندی
11    سجاد    عظیمی
12    علیرضا    سیف اللهی
13    علی    میر وهابی
14    امیر مهدی    ارشادی نیا
15    محمد حسام    بیگلری
16    محمد مهدی    رازقی
17    نیما    پورحقیقی
18    محمد    حسن آبادی
19    مهدی    حق وردی
20    مهدی    کرم الدین
21    مهرشاد    معرفت
22    امیرحسین    اکرم الدین
23    مبین    نیک ساز
24    محمد علی    غفوری
25    محمد حسین    صفری
26    علی    شاهانی
27    سید محمد مهدی    جعفری
28    حسین    کیایی
29    علیرضا    باجلبند
30    علی    عموزاده
31    عادل    سعیدی
32    مسلم    اصغری خواه
33    علی    ملانوروزی
34    معراج    افراسیابی
35    علی اصغر    احدی
36    محمد جواد    غیور
37    محمد رضا    قریب
38    پوریا    صالحی
39    سید حسین    قریشیان
40    سید محمد جواد    شیرافکن
41    عباس    ایار پور
42    عباس    مشایخی
43    سید مهدی    سادات حسینی
44    نیما    ابراهیمی
45    امیر حسین    شیخ عباس
46    محمد جواد    امراللهی
47    مهدی    موسی خانی
48    میثم    یزدانی
49    محمد علی    پازوکی
50    سینا    دهباشی
51    مهدی    سعیدی
نفرات برتر :

شرکت کنندگان :
1    محمد سجاد    شهرابی
2    علی    شاهانی
3    سید محمد مهدی    جعفری
4    محمد امین    همیشه بهار
5    ایمان    برازنده
6    محمد حسین    ملایری
7    مسعود    استیری
8    جلال    صادقی
9    علی    امجدیان
10    علی    دلال شریفی
11    علی    حاج سلیمی
12    محمدرضا    کلاته
13    محمد معین    جانقلی
14    حمیدرضا    رضایی
15    امیر محمد    رخصتی
16    علیرضا    سیف اللهی
17    امیر مهدی    ارشادی نیا
18    مهدی    هاشمی
19    رضا    فیض آبادی
20    محمد صالح    کاظمی
21    مهدی    حق وردی
22    مهرشاد    معرفت
23    محسن    ملکیان
24    پیمان    جعفری
25    سینا    دهباشی
26    حسین    کیایی
27    علی    میرزاخانی
28    محمد حسین    صفری
29    سید سجاد    رازیان
30    میلاد    انیسی
31    محمد جواد    امراللهی
32    نیما    ابراهیمی
33    میثم    یزدانی
34    مهدی    سعیدی
35    محمد مهدی    دورودی
تیم های برتر مسابقه فوتبال دستی :

رتبه اول : تیم « شهید ناصری » - بصائر 4 ( اعضای تیم : مرتضی حزب اللهی ، محمد رضا سهیلی )

رتبه دوم : تیم « شهید حسن باقری » - بصائر 3 ( اعضای تیم : مجتبی صدیقیان ، امیر محمد حیدری )

رتبه سوم : تیم « مصباح » - بصائر 3 ( علی عموزاده - جلال صادقی )

جدول مسابقات - مرحله اول

شرکت کنندگان :

محمد حسین ملایری

امیر محمد رحمتی

علی نیک محمدی

علی محمودی

علی شاهانی

علی نوایی

محمدحسین طباطبایی

محمد مهدی طباطبایی

جلال صادقی

علی عموزاده

سید سبحان فاطمی

ایمان برازنده

علی حاج سلیمی

علیرضا رب حلوایی

سجاد عظیمی

علیرضا سیف اللهی

محمد حسین صدیقها

محمد حسین ایروانی

حسین کیایی

میلاد صادقی نژاد

علی میرزاخانی

عرفان صادقی

سینا ابراهیمی

سجاد عظیمی پور

سپهر ابراهیمی

مرتضی حزب الهی

محمد رضا سهیلی

مهدی وسی خانی

معراج افراسیابی

مجتبی صدیقیان

امیر محمد حیدری

جدول مسابقات

تیم های برتر :

رتبه اول - تیم علی ملا نوروزی ( اعضای تیم : علی ملا نوروزی ، محسن گندمی ، امیر امجدیان ، مجتبی صدقیان ، حسین بحیرایی )

رتبه دوم - تیم سینا صادقی نژاد ( اعضای تیم : سینا صادقی نژاد ، علی شاهانی ، محمد حسین صفری ، علی نیک محمدی ، علی صفت جو )

رتبه سوم - تیم حسین درودی ( اعضای تیم : حسین درودی ، میلاد صادقی نژاد ، جواد عزیزی ، محمد حسن ایروانی ، حسین کیایی ، محمد درودیان )

شرکت کنندگان :
به زودی

نفرات برتر :

مرحله ی مقدماتی : جدول مسابقات و نفرات برتر ( دستگاه 1 ، 2 ، 3 )

مرحله ی مقدماتی : جدول مسابقات و نفرات برتر ( دستگاه 4 ، 5 ، 6 )

مرحله ی مقدماتی : جدول مسابقات و نفرات برتر ( دستگاه 7 )


مرحله ی دوم : جدول مسابقات و نفرات برتر ( دستگاه 1 ، 2 ، 3 )

مرحله ی دوم : جدول مسابقات و نفرات برتر ( دستگاه 4 )

مرحله ی یک هشتم نهایی : جدول مسابقات ( دستگاه 1 ، 2 ، 3 و 4 )

شرکت کنندگان :
1    علیرضا    عصاری
2    محمد سجاد    شهرابی
3    علی    صفت جو
4    سینا     صادقی نزاد
5    علی    شاهانی
6    حسین    درودی
7    مجتبی    مصلح توانا
8    جلال    صادقی
9    علی    عموزاده
10    شایان    مقیمی
11    مجتبی    صدیقیان
12    محمد معین    جانقلی
13    علی    نوروزی
14    مرتضی    حزب اللهی
15    مهدی    حمزوی
16    امیرحسین    جعفرآبادی
17    مهدی    کرم الدین
18    مهرشاد    معرفت
19    امیرحسین    اکرم الدین
20    مبین    نیک ساز
21    محمد علی    غفوری
22    محسن     فراهانی
23    سید حسین    قریشیان
24    عرفان    افشارزاده
25    حسین    کیایی
26    امیر مهدی    حیدری
27    امیرحسین    فرمهینی
28    سینا    ابراهیمی
29    علی    بحرالعلومی
30    محمد حسین    بدری
31    محمد علی    پازوکی
32    امیرحسین    شیخ عباس
33    پوریا    صالحی
34    پیمان     جعفری
35    رضا    خسروآبادی
36    سید امیر رضا    اخوان
37    سید محمد مهدی    پور حسینی
38    عباس    ایارپور
39    عرفان     مداح
40    عرفان    هاشمی
41    علی    نظری
42    علیرضا     شهروی
43    مبین     آقا کثیری
44    محمد مهدی    ترکمان
45    محمدجواد    امراللهی
46    مهدی    سعیدی
47    مهدی    عزیز خانی
48    میثم     یزدانی
49    علی    نیک محمدی
50    میلاد     صادقی نزاد
51    امیرحسین    احمدی
52    علی    نوایی
53    محمد حسین    ملایری
54    علی    دلال شریفی
55    علیرضا    ریوندی
56    علی    حاجی سلیمی
57    محمدرضا    کلاته
58    محمد مهدی     لقایی
59    محمد حسین     شهرابی
60    محمد     سبز علیان
61    محمد رضا    سهیلی
62    محمد جواد    باغانی
63    علیرضا    مختار
64    متین    حسین آبادی
65    بنیامین    مختاری
66    امیر مهدی     ارشادی نیا
67    مهدی    هاشمی
68    محمد حسام    بیگلری
69    رضا    فیض آبادی
70    محمد مهدی     رازقی
71    عرفان    زرقی
72    مهران    گنجی
73    محمد حسن     ایروانی
74    امیر حسین    فرخ نظر
75    سپهر    ابراهیمی
76    سعید     اسلامی
77    مهران    گنجی
78    نیما    پورحقیقی
79    میعاد     غضنفری
80    محمد صالح    کاظمی
81    حسین    ابراهیمی
82    سید محمد مهدی    حسینی
83    سید عرفان    دریاباری
84    مهدی    محمد رائی
85    مهدی    حق وردی
تیم های برتر مسابقه دومینو :

رتبه اول : تیم « شهید مهدی مولایی » - بصائر 3 ( اعضای تیم : محمد حسین ملایری ، امیر حسین احمدی ، جلال صادقی )

رتبه دوم : تیم « 175 » - بصائر 2 ( اعضای تیم : علی شاهانی ، میلاد صادقی نژاد ، علی نیک محمدی )

شرکت کنندگان :

علی شاهانی

میلاد صادقی نژاد

علی نیک محمدی

علی محمودی

علی عموزاده

علی نوایی

محمدحسین ملایری

امیرحسین احمدی

جلال صادقی

محمدحسن ایروانی

حسین کیایی

علی میرزاخانی

سینا ابراهیمی

سپهر ابراهیمی

سجاد عظیمی

علیرضا سیف اللهی

محمد حسین صدیقها

دانیال بابایی

حسین دورودی

سینا صادقی نژاد

محمد حسین نیاز بخش

نفرات برتر :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Jashnvare-Tabestani/Varzeshi/Dart/Dart.JPG

>> فهرست تمامی شرکت کنندگان به همراه رتبه و امتیاز <<

شرکت کنندگان :

1    علی    نیک محمدی
2    میلاد    صادقی نزاد
3    محمد سجاد    شهرابی
4    امیرحسین    احمدی
5    محمد امین    همیشه بهار
6    علی    نوایی
7    رامتین    ذاکری
8    محمد حسین    ملایری
9    سید سبحان    فاطمی
10    مهدی    ادیب
11    سجاد    عظیمی
12    امیر محمد    رخصتی
13    حمیدرضا    رضایی
14    عرفان    صادقی
15    محمد    حسن آبادی
16    محمد    آقایی
17    مهدی    حق وردی
18    امیر مهدی    ارشادی نیا
19    مهران    گنجی
20    مبین    نیک ساز
21    مهرشاد    معرفت
22    علی اکبر    برخدایی
23    میعاد    غضنفری
24    مهدی    کرم الدین
25    سینا    صادقی نزاد
26    سید محمد مهدی    جعفری
27    حسین    کیائی
28    علی    شاهانی
29    محمد جواد    عزیزی
30    محمد حسین    صفری
31    جلال    صادقی
32    عادل    سعیدی
33    مسلم    اصغری خواه
34    علیرضا    باجلبند
35    شایان    مقیمی
36    سید محمد مهدی    پورحسینی
37    علی اصغر    احدی
38    مرتضی    حزب اللهی
39    محمدرضا    قریب
40    محمد حسین    صدیقها
41    معراج    افراسیابی
42    محمد مهدی    دورودی
43    سید حسین    قریشیان
44    علیرضا    شهروی
45    رضا    خسروآبادی
46    محسن    فراهانی
47    پوریا    صالحی
48    محمد جواد    امراللهی

نفرات برتر :

گروه بندی :


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Jashnvare-Tabestani/Varzeshi/Groups/G1-Jenga.JPGhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Jashnvare-Tabestani/Varzeshi/Groups/G2-Jenga.JPG
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Jashnvare-Tabestani/Varzeshi/Groups/G3-Jenga.JPGhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Jashnvare-Tabestani/Varzeshi/Groups/G4-Jenga.JPG
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Jashnvare-Tabestani/Varzeshi/Groups/G5-Jenga.JPGhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Jashnvare-Tabestani/Varzeshi/Groups/G6-Jenga.JPG
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Jashnvare-Tabestani/Varzeshi/Groups/G7-Jenga.JPGhttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Jashnvare-Tabestani/Varzeshi/Groups/G8-Jenga.JPG

شرکت کنندگان :

1    محمد سجاد    شهرابی
2    علی    شاهانی
3    محمد جواد    عزیزی
4    سید محمد مهدی    جعفری
5    محمد حسین    صفری
6    جلال    صادقی
7    عادل     سعیدی
8    علیرضا     باجلبند
9    علی     عموزاده
10    مسلم    اصغری خواه
11    امیرحسین    فرمهینی
12    میثم    یزدانی
13    سید محمد مهدی    پورحسینی
14    حمیدرضا    رضایی
15    محمد رضا    قریب
16    علی اصغر    احدی
17    مرتضی     حزب اللهی
18    سینا     ابراهیمی
19    مبین    نیک ساز
20    محمد علی    غفوری
21    نیما    ابراهیمی
22    محمد جواد    امراللهی
23    محمد مهدی    ترکمان
24    سپهر     ابراهیمی
25    عرفان    صادقی
26    علیرضا    عصاری
27    علی    میرزاخانی
28    حسین     کیایی
29    حسین    دورودی
30    علی    نیک محمدی
31    میلاد     صادقی نزاد
32    رامتین    ذاکری
33    علی    نوایی
34    امیر محمد     حیدری
35    مجتبی    صدیقیان
36    امیرحسین    احمدی
37    محمد امین    همیشه بهار
38    محمد حسین    ملایری
39    علیرضا    ریوندی
40    محمدرضا    سهیلی
41    عباس    ایارپور
42    علی    میروهابی
43    امیرمهدی    ارشادی نیا
44    مهدی    سعیدی
45    رضا    فیض آبادی
46    مهران    گنجی
47    بنیامین    مختاری
48    مهدی    طالبی
49    سجاد     عظیمی

نفرات برتر :

شرکت کنندگان :
1    محمد سجاد    شهرابی
2    سینا     صادقی نزاد
3    علی    شاهانی
4    محمد جواد    عزیزی
5    سید محمد مهدی    جعفری
6    محمد حسین    صفری
7    حسین     کیایی
8    مجتبی    مصلح تونا
9    علی    عموزاده
10    مسلم    اصغری خواه
11    علی    ملانوروزی
12    امید    امجدیان
13    سید سجاد     رازیان
14    علی اصغر    احدی
15    محمد حسین    طباطبایی
16    محمد حسین    صدیقها
17    امیر حسین    اکرم الدین
18    محسن    ملکیان
19    سید مهدی    سادات حسینی
20    عرفان    هاشمی
21    محمد جواد    امراللهی
22    محمد مهدی     ترکمان
23    محمد جواد    باغانی
24    مهدی     سعیدی
25    ایمان     محمد علی
26    علی    دارستانی
27    علی    نیک محمدی
28    میلاد     صادقی نزاد
29    علی    میرزاخانی
30    مجتبی    صدیقیان
31    محمد حسین    ملایری
32    مجتبی    صدیقیان
33    محمدرضا    کلاته
34    علیرضا     عرب
35    سجاد    عظیمی
36    علیرضا    فیض آبادی
37    مهدی    سعیدی
38    علیرضا     سیف اللهی
39    علی    میروهابی